DLM Forum – Rejestracja

Rejestracja uczestników na konferencję DLM Forum w dniu 8 listopada 2011 r. prowadzona jest na podstawie formularzy zgłoszeniowych, które należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dlm2011@archiwa.gov.pl lub faksem na nr + 48 22 56 54 614.

Formularz zgłoszeniowy w pliku .doc: wersja polska

Udział w wydarzeniu za zaproszeniem.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2011 r.