Program (EBNA)

Program (wersja pdf)

XXIV Konferencja EBNA
XI Posiedzenie EAG
6-7 października 2011, Kraków

Miejsce spotkania:
Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, Kraków

 

Czwartek, 6 października 2011 r.

8:30-9:30        Rejestracja uczestników

9:30-10:00      INAUGURACJA KONFERENCJI

Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad – Władysław Stępniak,
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

10:00-11:30    I. Rola i działalność archiwów państwowych w procesie budowy
e-administracji – osiągnięcia, wyzwania, problemy

Maciej Groń – Sytuacja prawno-organizacyjna informatyzacji administracji
publicznej w Polsce

Zbigniew Solarski – Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Ewa Perłakowska – Rola i działalność archiwów państwowych
w procesie budowy e-administracji w Polsce

 11:30-12:00    Przerwa na kawę

12:00-13:30    II. Archiwa w procesie edukacji społeczeństwa otwartego
– dobre praktyki

Frances McGee – Irlandzkie Archiwa Państwowe: Zapewnienie
powszechnego dostępu do akt spisu ludności

Silvestre Lacerda – Ratować pamięć, otwierać drogi

Jolanta Louchin – Projekt „Polska emigracja polityczna stanu wojennego
1981 do Norwegii” zrealizowany przez Archiwum Państwowe Dokumentacji
Osobowej i Płacowej w Milanówku

Monika Krzencessa-Ropiak – Sposób wykorzystania zasobu archiwalnego
Europejskiego Centrum Solidarności w projektach edukacyjnych instytucji

 13:30-14:30    Obiad

14:30-16:00    III. Zasada otwartego dostępu do archiwów publicznych
i jego ograniczenia. Wybrane obszary wrażliwości danych
zgromadzonych w archiwach publicznych

Andreas Kellerhals – Zarządzanie Cyklem Życia Dokumentów
Archiwalnych. Pragmatyczne podejście do ideału

Hervé Lemoine – Archiwa a wolność

Jozef Hanus – Archiwa państwowe a dostęp do archiwów
w Republice Słowackiej

Dariusz Grot – Wolność informacyjna wobec ochrony danych wrażliwych

Rafał Leśkiewicz – Realizacja polityki otwartego dostępu do dokumentacji
komunistycznych organów bezpieczeństwa a ochrona informacji wrażliwych

 16:00-16:30    Przerwa na kawę

16:30-17:30    Dyskusja, uwagi i pytania

20:00-22:30    Uroczysta kolacja

 

Piątek, 7 października 2011 r.

 

9:00-10:00      WSPÓLNA SESJA z EAG

IV. Zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego

Martin Ivanov – Długa Droga Powrotna: Bułgarskie Dokumenty – Trofea
po Drugiej Wojnie Światowej

Grzegorz Mędykowski – Polskie doświadczenia w zakresie zabezpieczania
rozproszonego dziedzictwa archiwalnego

10:00-10:30    Przerwa na kawę

10:30-11:30    Prezentacja programu APEnet / APEX
Informacje nt. organizacji spotkań DLM: Warszawa / Bruksela

 

11:30-12:00    PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

12:00-13:00    Obiad

 

13:00-15:15    SESJA EAG (według oddzielnego programu)

15:15-16:00    Kawa