Gdzie i kiedy (EAG)

Obrady Europejskiej Grupy Archiwistów (EAG) odbędą się 7 października 2011 r. w Krakowie, w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17.