DLM FORUM

DLM Forum (Document Lifecycle Management Forum)                                              

DLM Forum zostało założone w 1997 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, przy wsparciu archiwów publicznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Od 2002 r. (tj. od konferencji w Barcelonie) stanowi niezależną organizację, która przyciąga zarówno członków z sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych archiwami, ich zbiorami oraz zarządzaniem dokumentacją archiwalną. DLM Forum jest obecnie jednym z ważniejszych gremiów europejskich, ustanawiającym standardy oraz wytyczne w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentacją tradycyjną oraz elektroniczną.

Pierwsze dwa spotkania DLM Forum odbyły się w 1996 oraz 1999 r. i były zorganizowane w Brukseli przez Komisję Europejską. W ich trakcie przyjęto stałą praktykę organizowania kolejnych spotkań dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w poszczególnych państwach UE, sprawujących w danym okresie prezydencję. Ostatnie spotkanie członków miało miejsce w maju 2011 r. w Budapeszcie. Ponadto co trzy lata odbywają się konferencje międzynarodowe w jednym z krajów członkowskich. Ostatnia z nich odbyła się w grudniu 2008 r. w Tuluzie (Francja).

Członkostwo jest otwarte dla każdej organizacji lub osoby prywatnej, także z krajów nie należących do UE, zainteresowanych realizacją celów, które stawia sobie DLM. Głównymi członkami tego gremium są instytucje, takie jak archiwa, ośrodki akademickie i naukowo-badawcze, organizacje publiczne i prywatne. Członkowie zobowiązani są do wnoszenia corocznej opłaty (składki członkowskiej).

Jednym z podstawowych obszarów działalności DLM Forum są prace prowadzone nad modelem zarządzania dokumentami elektronicznymi. W 2001 r. opublikowana została pierwsza wersja standardu w tym zakresie, pod nazwą MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records). Określono w niej podstawowe wymagania dla elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją. W kolejnych latach standard był rozwijany i przygotowany w wersji MoReq2. W 2008 r. powołano radę zarządzającą standardem (The MoReq Governance Board), która jest odpowiedzialna za dalsze administrowanie i prowadzone prace testowe nad implementacją standardu.

Najbliższe spotkanie członków DLM Forum odbędzie się w Warszawie.
Miejsce obrad: Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa
Termin spotkania: 7 – 8 listopada 2011 r.

Planowany przebieg spotkania:

W pierwszym dniu obrad odbędzie się spotkanie robocze członków DLM pracujących nad tłumaczeniami na języki narodowe standardu MoReq2. Dotychczas przygotowanych zostało 8 tłumaczeń na języki narodowe (francuski, czeski, węgierski, rosyjski, słoweński, kataloński, rumuński i estoński), zaś jesienią br. zostaną zakończone prace nad tłumaczeniem na język polski.

W trakcie drugiego dnia obrad, otwartego dla szerszej publiczności, przewidziane zostały wystąpienia poświęcone zagadnieniom upowszechniania wiedzy o standardzie MoReq2010 oraz prezentacji pewnych rozwiązań praktycznych w tym zakresie, stosowanych w Polsce i krajach sąsiednich. Wśród referentów znajdą się m. in. przedstawiciele polskich firm informatycznych. Do uczestnictwa w tym spotkaniu zaproszeni zostaną: reprezentanci środowisk archiwalnych z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele polskich władz państwowych, reprezentanci administracji rządowej (urzędów wojewódzkich) oraz samorządowej, przedstawiciele archiwów państwowych w Polsce.

W trakcie tych obrad zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski i odwrotnie.