EBNA

Europejska Rada Archiwistów Narodowych

Rada jest przede wszystkim forum wymiany informacji oraz doświadczeń archiwalnych a także dają okazję do dyskusji wielu problemów merytorycznych, spraw z zakresu współpracy międzynarodowej, w tym wspólnie realizowanych przez archiwa europejskie projektów.

W posiedzeniach EBNA organizowanych od 1989 roku biorą udział dyrektorzy archiwów narodowych państw Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych i kandydujących. Spotkania odbywają się dwa razy w roku w kraju, który obejmuję prezydencję w Unii Europejskiej. Od wejścia Polski do UE w 2004 roku uczestniczy w nich także Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Polsce lub jego zastępcy.