Gdzie i kiedy (DLM)

Najbliższe spotkanie członków DLM Forum odbędzie się w Warszawie.

Miejsce obrad: Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa
Termin spotkania:7 – 8 listopada 2011 r.

Planowany przebieg spotkania:

W pierwszym dniu obrad odbędzie się spotkanie robocze członków DLM pracujących nad tłumaczeniami na języki narodowe standardu MoReq2. Dotychczas przygotowanych zostało 8 tłumaczeń na języki narodowe (francuski, czeski, węgierski, rosyjski, słoweński, kataloński, rumuński i estoński), zaś jesienią br. zostaną zakończone prace nad tłumaczeniem na język polski.

W trakcie drugiego dnia obrad, otwartego dla szerszej publiczności, przewidziane zostały wystąpienia poświęcone zagadnieniom upowszechniania wiedzy o standardzie MoReq2010 oraz prezentacji pewnych rozwiązań praktycznych w tym zakresie, stosowanych w Polsce i krajach sąsiednich. Wśród referentów znajdą się m. in. przedstawiciele polskich firm informatycznych. Do uczestnictwa w tym spotkaniu zaproszeni zostaną: reprezentanci środowisk archiwalnych z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele polskich władz państwowych, reprezentanci administracji rządowej (urzędów wojewódzkich) oraz samorządowej, przedstawiciele archiwów państwowych w Polsce.

W trakcie tych obrad zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski i odwrotnie.